fbpx

Termes i Condicions

 – Identificació:

www.rosasolerangles.com (en endavant el lloc web) i el seu contingut pertany a Maria Rosa Soler Anglès, professional autònoma, consultora per a organitzacions en Recursos humans.

– Dades de contacte:

Adreça: c/ Muntaner,153 Barcelona

Número de telèfon: 654 38 73 83

Adreça de correu electrònic de contacte: rsoler@rosasolerangles.com

– Implicacions legals dels Termes i Condicions:

Els Termes i Condicions comprenen l’Avís legal i la Política de privacitat que la llei exigeix ​​incorporar als prestadors de serveis online i regula l’accés i utilització de la pàgina web www.rosasolerangles.com (des d’ara lloc web o pàgina web) que Rosa Soler, posa a disposició dels usuaris d’internet.

L’accés a la mateixa implica l’acceptació sense reserves dels presents Termes i Condicions.

Rosa Soler, pot oferir a través de la pàgina web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret.

Per visitar el lloc web no s’exigeix ​​la prèvia subscripció o registre com a usuari, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s’hagi de fer aquesta subscripció o registre.

En cas que es requereixi la subscripció a algun dels continguts d’aquesta pàgina web, les dades dels usuaris obtinguts a través d’aquesta subscripció o registre, estaran protegits mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos.

L’usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. Qualsevol ús no consentit o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web hauran de notificar-ho a rsoler@rosasolerangles.com.

L’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de les dades personals que comuniqui i es compromet i responsabilitza a mantenir la informació facilitada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació actual. El tractament de les dades de caràcter personal subministrades per l’usuari es realitzarà per Rosa Soler, amb subjecció a la Política de Privacitat continguda en els Termes i Condicions d’aquest lloc web.

Rosa Soler, no es fa responsable davant dels usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a Rosa Soler, ni per l’ús que d’aquestes dades facin tercers aliens.

– Ús Correcte del lloc web:

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, els termes i condicions, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix l’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquest amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut dels termes i condicions, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un gaudi normal de la mateixa per altres usuaris.

De la mateixa manera, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en el lloc web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Rosa Soler, presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, o qualsevol dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar alteracions en els sistemes informàtics del lloc web o de tercers.

-Drets de Propietat Intel·lectual i industrial:

Rosa Soler, és propietària dels continguts del lloc web o de tercers amb consentiment d’ús i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web.

Igualment tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la llei.

Rosa Soler, no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el lloc web i els serveis oferts en el mateix.

L’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts del lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de Rosa Soler.

-Enllaços:

Aquest Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de www.rosasolerangles.com i no s’aplica als enllaços o pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. Rosa soler, no es responsabilitza del contingut de cap de les web de destí d’un enllaç i exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats als usuaris per l’ús de dispositius tècnics d’enllaços, directoris i eines de cerca. Rosa soler, no serà responsable per la informació que enviï un usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització. En el moment en què tingui coneixement efectiu que allotja dades com els anteriorment esmentats, es compromet a actuar amb diligència per retirar-los o fer impossible l’accés a ells. Per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en qualsevol de les seccions, trobareu a la següent adreça de correu electrònic: rsoler@rosasolerangles.com

-Xarxes Socials:

L’usuari pot unir-se a Rosa Soler a través de les Xarxes Socials, amb la finalitat de compartir opinions i seguir-los, però l’usuari ha de saber que en aquest moment està acceptant les Condicions d’ús i Política de Privacitat de la xarxa social que correspongui.

-Dret d’Informació i Protecció de dades personals dels usuaris:

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web en compliment del que disposa l’article 5 i 6 de la LOPD, informa tots els usuaris del lloc web, que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per Rosa Soler per a realitzar les següents finalitats:

  1. Identificar-li per poder donar solució i atenció al requeriment o consulta sobre els nostres serveis que hagi sol·licitat a través del web.
  2. Enviament de comunicacions comercials o publicitàries per correu electrònic, fax, sms, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur que faci possible realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per Rosa Soler, així com per part dels seus col·laboradors. Els tercers mai tindran accés a les dades personals.

 

Rosa Soler, informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que es realitzi algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat i inequívoc dels titulars. Rosa Soler, garanteix a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a rsoler@rosasolerangles.com.

-Consentiment Informat:

En conseqüència, els usuaris que facilitin les seves dades de caràcter personal en aquest lloc web, consenten de forma inequívoca la incorporació dels mateixos al fitxer automatitzat d’usuaris web del que és responsable Rosa Soler, per a les finalitats específicament determinades anteriorment.

-Principi de Qualitat de les Dades:

Les dades de caràcter personal proporcionades pels usuaris seran exactes i posades al dia de manera que siguin veraces i corresponguin a la seva situació actual. Per això l’usuari haurà de respondre de la veracitat i certesa de les dades personals subministrades i comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Rosa Soler, procedirà a la cancel·lació de les dades personals recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides o registrades. La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament. Complert el termini legal de conservació, es procedirà a la supressió de les seves dades personals.


-Tractament de dades de menors d’edat:

En compliment del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Rosa Soler, en cas de procedir al tractament de dades de menors de 14 anys requerirà el consentiment dels pares o tutors.

-Modificació dels Termes i Condicions:

Rosa Soler, es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment els termes i condicions de la present pàgina web, de manera que l’usuari haurà llegir-lo periòdicament.

-Llei aplicable i jurisdicció:

La relació entre Rosa Soler i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Barcelona. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya Rosa Soler i l’usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fur, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Uso de cookies

Utilizamos Cookies propias y de terceros que sirven para acceder y visualizar mejor el contenido, para mejorar nuestros servicios y para la recogida de estadísticas sobre tus hábitos de navegación. Si estás de acuerdo pulsa aceptar o sigue navegando. Si deseas más información pulsa en política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies